Przejdź do treści

Zaawansowane metody i techniki wykrywania i przeciwdziałania atakom 
na infrastrukturę dostępową i aplikacje 5G 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  IV konkurs CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość

Projekt 5gSTAR

Dowiedz się więcej o projekcie i jego celach

Konsorcjum

Poznaj podmioty wchodzące w skład konsorcjum realizującego projekt

Publikacje

Lista publikacji opracowanych w ramach projektu