Przejdź do treści

Lista publikacji:

M. Wasilewska, H. Bogucka, H. V. Poor, “Secure Federated Learning for Cognitive Radio Sensing”, IEEE Communications Magazine, Vol. 61, no. 3, March 2023, pp. 68 – 73, DOI: 10.1109/MCOM.001.2200465

M. Borowski, Ocena bezpieczeństwa algorytmów zapewniających poufność oraz uwierzytelnienie danych w sieci 5G, KSTiT, Warszawa, 2022.

M. Suchański, J. Śliwa, K. Kosmowski, Systemy 5G w zastosowaniach militarnych, KKRRIT, Warszawa, 2022.

J. Śliwa, M. Suchański, Security threats and countermeasures in military 5G systems, MIKON, Gdańsk, 2022.