Przejdź do treści

.

Instytut Radiokomunikacji jest jednostką Politechniki Poznańskiej na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji prowadzącą działalność naukową, dydaktyczną i promującą kadry naukowe w obszarze technik telekomunikacji bezprzewodowej. Zespół instytutu posiada duże doświadczenie w projektach naukowo-badawczych m.in. w zakresie konstrukcji łączy telekomunikacyjnych oraz zagadnień bezpiecznej transmisji. Realizował projekty naukowo badawcze dla Nokia Solutions and Network w obszarze sieci 5G URLLC. Wyniki zaprezentowano na World Wireless Congress w Barcelonie oraz w szeroko cytowanych publikacjach w czasopismach o zasięgu światowym. Uczestniczył również w projektach Siódmego Programu Ramowego UE, z których najważniejszym był projekt METIS (ang. Mobile and wireless communications Enablers for the 2020 Information Society), w którym zdefiniowano podstawowe koncepcje i scenariusze zastosowań dla systemów 5G. Zainteresowania naukowe zespołu obejmują: metody efektywnego odbioru sygnałów w systemach 4G, 5G, WLAN a także specyficznych systemach transmisyjnych zastosowanych np. w łączach z dronami (UAV) lub nanosatelitami, badania skutecznych metod kodowania kanałowego, badania algorytmów szyfracyjnych zapewniających bezpieczną transmisję w łączach radiowych, techniki wieloantenowe MIMO, kodowanie sieciowe i sterowanie interferencją (ang. interference alignment) a także zagadnienia sieci teleinformatycznych w tym sieci 5G, np. plasterkowanie sieci (ang. network slicing), wymiarowanie ruchowe sieci itp.

Instytut Radiokomunikacji Politechniki Poznańskiej dysponuje aparaturą pomiarowo-badawczą (profesjonalne analizatory widma, generatory sygnałów, emulatory sygnałów, bloki funkcjonalne do wspomagania realizacji łączy radiowych w technice SDR) a także własnym klastrem komputerowym, który pozwala na realizację intensywnych kampanii symulacyjnych (ponad 200 równoległych przebiegów symulacyjnych).