Przejdź do treści

Wojskowy Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy jest instytutem kategorii A, posiadającym kilkudziesięcioletnie doświadczenie w budowie rozwiązań bezpiecznych systemów łączności wdrożonych i wykorzystywanych operacyjnie w Siłach Zbrojnych RP. Wdrożenia obejmują autorskie rozwiązania posiadające certyfikaty bezpieczeństwa teleinformatycznego do poziomu Tajne (IP-Krypto, RUMIANEK, GUU-3: TAJNE) i Ściśle Tajne (UU-TSZ, SGCL-1MB). Za te wdrożenia WIŁ-PIB otrzymał prestiżowe nagrody i patenty. W skład zespołu realizatorów projektu ze strony WIŁ-PIB wchodzą osoby posiadające osiągnięcia naukowe i doświadczenie w zakresie realizacji rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa systemów IT o OT. Zainteresowania naukowe zespołu obejmują uczenie maszynowe, detekcję anomalii, kryptografie, cyberbezpieczeństwo i nowoczesne sieci bezprzewodowe (w tym 5G). WIŁ-PIB dysponuje Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej oraz Laboratorium Analiz Ataków Cybernetycznych wraz z superkomputerem o mocy obliczeniowej 200 TFlops podłączonym do sieci Pionier.​