Przejdź do treści

Podstawowe informacje:

.

Tytuł: Zaawansowane metody i techniki wykrywania i przeciwdziałania atakom na infrastrukturę dostępową i aplikacje 5G

Kryptonim: 5gSTAR

Okres realizacji: 01.09.2021 – 31.08.2024

Nr. umowy: CYBERSECIDENT/487845/IV/NCBR/2021

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju IV konkurs CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość

Technologia 5G oferuje masową łączność, wysoką przepływność, niezawodność i minimalizacje opóźnień.

Cel:

Głównym celem Projektu jest opracowanie metod i technik identyfikacji oraz przeciwdziałania nowym, zaawansowanym atakom na infrastrukturę dostępową oraz aplikacje 5G. Implementacja i wdrożenie systemu 5gSTAR przyczynią się bezpośrednio do podniesienia poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP.

Szczegółowy zakres:

Projekt skupia się na scenariuszach aplikacji 5G wymagających bardzo niskich opóźnień i/lub bardzo wysokiej niezawodności (ang. Ultra Reliable Low Latency Communications, URLLC), a więc takich, które wpisują się w nowoczesne instalacje typu Industry 4.0 (pol. Przemysł 4.0). W ramach Projektu są opracowywane elementy detekcji oraz przeciwdziałania atakom, a także podsystem monitorowania bezpieczeństwa pozwalający na ocenę ryzyka i raportowanie. Opracowany system będzie umożliwiał integrację z systemami klienckimi, oferując ochronę infrastruktury teleinformatycznej, wykrywanie zagrożeń, ochronę prywatności, poufności, integralności i dostępności. Pozwoli to w konsekwencji na wdrażanie bezpiecznych produktów i usług teleinformatycznych w cyberprzestrzeni, szczególnie w obszarze działania operatorów usług kluczowych. Projekt skupia się zarówno na atakach obserwowanych w warstwach 1-3, jak i 4-7 modelu ISO/OSI. Zakłada się zastosowanie metod analizy dużych zbiorów danych (zebranych z sensorów umieszczonych w różnych punktach sieci), algorytmów analizy statystycznej i uczenia maszynowego.

Projekt 5gSRTAR pozwoli na opracowanie metod rozpoznawania i przeciwdziałania atakom na sieci i aplikacje 5G

Wojskowy Wojskowy Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy

Rimedo Labs (podwykonawca)

Instytut Radiokomunikacji Politechniki Poznańskiej

Grandmetric

Identyfikacja ataków

Autorskie metody detekcji ataków w warstwie radiowej oraz w warstwie aplikacji 5G (sieci przemysłowe).

Monitorowanie

Podsystem monitorowania bazujący na zebranych metrykach i zdarzeniach bezpieczeństwa wraz z kognitywnym interfejsem graficznym.

Środowisko badawcze 5G

Sieć rdzeniowa (Core Network), stacje bazowe (gNodeB), urządzenia końcowe (IoT, Smartphones), otoczenie (applications).